2007/10/11

Francesco Redi
雷迪(Francesco Redi,1626年1697年)係一位意大利醫師。火星一個隕石坑以佢命名。
雷迪最出名就係佢喺1688年做嘅實驗,否定咗「自己生出嚟」。嗰陣時嘅人一般都信蛆蟲係由爛肉自己生出嚟。
喺個實驗度,雷迪攞咗六個樽分成三啤,頭嗰兩啤放死魚,第三啤放牛肉,再將佢哋分成兩組,每組各有兩魚一牛,再將一組用密一密嘅紗布封住個樽口,另一組就乜都唔搞,樽口打開晒。等幾日,結果就係打開樽口嗰組肉「生」咗啲蛆蟲出嚟,紗布封口嗰組就乜都冇,冇蟲冇盛,佢解釋因為啲烏蠅入唔到紗布封口嗰樽。
雷迪第二個實驗將啲死咗同生勾勾嘅烏蠅分別放落去啲肉度,封實個樽,蛆蟲只係喺有生烏蠅嘅肉上出現。呢啲實驗夾埋否定「自己生出嚟」呢個假設

易赚 28cash